دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

با توجه به اهميت اطلاع رساني و آموزش همگاني در مورد پيشگيري از عفونت هاي ويروسي بخصوص آنفولانزا و كرونا،  دكتر مصطفي

بيژني مدير آموزش باليني و عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري تا كنون دو برنامه آموزشي بصورت سخنراني در زمينه اصول مراقبت

فردي و پيشگيري از عفونت هاي ويروسي براي دو مدرسه دبيرستان پسرانه درخشش علوي و دبيرستان دخترانه سوره برگزار نموده اند.

همچنين مطالب آموزشي بصورت پمفلت در اختيار دانش آموزان قرار گرفت كه مورد استقبال دانش آموزان ، مدير و اساتيد مدرسه قرار

گرفته است.