دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به نام خداوند جان و خرد     

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

آغاز نیمسال تحصیلی جدید را به همه استادان و دانشجویان عزیز صمیمانه تبریک می گوییم و از درگاه يگانه سبحان براي تمامي عزيزان در نیمسال تحصيلي جديد، موفقيت، بهروزي و نيك فرجامي آرزو مي نمایيم.