دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

برنامه بازدید از بیمارستان ولیعصردر تاریخ چهارشنبه 98/10/25 از ساعت 10 الی 13 با شرکت دانشجویان پرستاری 98 برگزار گردید.

در این بازدید، 52 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی 98، در قالب گروه های 6 و یا 7 نفره حضور داشتند. مسئول برگزاری این برنامه، سرکار خانم ثابت، مربی درس اصول و فنون مهارت های پرستاری بودند که موارد زیر را جهت آشنا شدن بیشتر دانشجویان با عرصه بالین ارائه نمودند:

1- قرائت آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای در بالین و ارائه آموزش های لازم در این زمینه

2- آشنایی با فضای فیزیکی داخلی و خارجی بیمارستان

3-آشنایی با طبقات و محل بخش های بستری و تشخیصی اعم از اورژانس، سی تی اسکن، آزمایشگاه، اندوسکوپی، رادیولوژِی، داخلی، داخلی جراحی، اطفال و ...

4- معرفی بخش های ویژه شامل دیالیز، ICU,، CCU، NICU، اتاق عمل قلب

5- آشنایی با بخش های اداری بیمارستان، معرفی و شرح وظایف سوپروایزر بالینی، سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر اورژانس، مدیریت پرستاری و حوزه ریاست بیمارستان، آشنایی با کتابخانه بیمارستان، سالن کنفرانس دانشکده پرستاری، سازمان نظام پرستاری

6- بازدید از بخش جراحی مردان، آشنا شدن با اتاق درمان، اتاق پانسمان، اتاق های بستری، ایستگاه پرستاری، سرپرستار و پرسنل پرستاری، پرونده های بیماران

7- بازدید از اتاق CPR در بخش اورژانس و معرفی ترالی اورژانس

8- قرائت آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای در بالین و ارائه آموزش های لازم در این زمینه

در پایان نیز به تمامی سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده شد. امید است که ایشان در ترم های آینده، به عنوان یک پرستارحرفه ای و متعهد و با آمادگی کامل درعرصه بالین حضور نمایند.

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان